flyfrakt laksjpg

Flylaks fra Bodø til høsten

Illustrasjonsbilde. Foto Per-Arne Rødli Rønning

Snart er det klart for frakt av sjømat direkte med fly fra Bodø og ut i verdensmarkedet.

I fjor fikk Bodø lufthavn tillatelse til å ta imot store fraktfly. Rett før jul sa et stort internasjonalt flyselskap, som ennå ikke er navngitt, seg villig til å operere ut fra Bodø lufthavn.

- Vår ambisjon er at de første flyene skal lande til høsten. Ambisjonen for neste år er at vi skal ha en, om mulig to, faste ukentlige avganger til en internasjonal destinasjon, hver avgang skal ta 100 tonn sjømat, forteller administrerende direktør i BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap), Elnar Remi Holmen til Avisa Nordland

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter