krafle fulla og nord for alvheim

Lover 50.000 årsverk

Illustrasjon: Equinor

Pressemelding
Equinor og Aker BP er enige om kommersielle vilkår for en koordinert utvikling av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA) på norsk sokkel.

Equinor er operatør for Krafla-lisensen og Aker BP er operatør for NOA og Fulla lisensene.

Området består av mange lisenser og komplekse reservoarer som inneholder flere olje- og gass-funn med totale utvinnbare ressurser estimert til mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg er det identifisert ytterligere lete- og avgrensningspotensiale.

Det planlagte utbyggingskonseptet for området består av en produksjonsplattform i sør som skal driftes av Aker BP og en ubemannet prosessplattform i nord som skal driftes av Equinor. Dette vil gi mulighet for tilknytning av flere satellittplattformer og tilknytninger i området.

Utvikling av dette området vil ha stor betydning for leverandørindustrien både i prosjektfasen, samt i utvikling- og driftsfasen.

Området ligger mellom feltene Oseberg og Alvheim i Nordsjøen. Partnerne i lisensene er Equinor ASA, Aker BP AS og LOTOS Exploration and Production Norge AS.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter