Bløggekatamaran moen verft

Leverer verdens første servicekatamaran med bløggeanlegg

Foto: Moen Marin

Da Remøy Management trengte en bløggebåt, kom de til Moen Marin med en utfordring: Er det mulig å plassere prosessanlegget rett på en servicebåt? Moen Marin kastet seg rundt, og svaret var ja.

– Dette er en nytenkende måte å gjøre det på, og resultatet er en helt unik fleksibilitet, sier Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin i en pressemelding.

Det er et hett marked for bløggebåter for tiden. Stadig flere ser at utfordringer knyttet til både lønnsomhet og fiskevelferd kan løses med effektive bløggeprosesser. Etterspørselen er deretter. Men næringen har et stykke å gå når det gjelder utnyttelse av kapasiteten, mener Hansvik.

– En optimal bløggeprosess på merdkanten kan være et viktig bidrag både til økt fiskevelferd og redusert dødelighet, i tillegg til å øke kvaliteten på sluttproduktet. Du reduserer unødvendig håndtering av fisken, og at fisken er så kvikk som mulig rett før bløgging, har god effekt på kvalitet og holdbarhet.

Ikke bare en bløggebåt

Hansvik tror den unike båten de nå skal levere, kan være et viktig bidrag til akkurat det.

– Vi har laget en båt som gjennom anlegget på dekk har solid kapasitet på bløgging, men med en tradisjonell servicebåt i bunn. Det betyr at dersom behovene skulle endre seg, kan du fjerne bløggeanlegget og utføre vanlige driftsoppgaver. Det gir en enestående fleksibilitet, forteller han.

– Sluttresultatet er en båt som er rigga for alle formål og scenarier. Hele leveransen er bygget opp som et vanlig slakteri, og følger alle de samme kravene som gjelder på et landslakteri. Dette er fiskevelferd av høyeste standard, med dobbel sikring gjennom el-bedøving og bløggemaskin, forteller Hans Thunem, salgssjef i Optimar.

Det smarte anlegget gir deg full kontroll på prosessene, og alt logges kontinuerlig. Sluttkunde og slakteri får dermed tilgang på dokumentasjon gjennom automatisk rapportering av vasking, skylling og ozonering.

– I tillegg er dette et system som legger alt til rette for å bevare kvaliteten på fisken. Rask nedkjøling, rett volum og god kjøling og sirkulasjon sørger for at produktet holder seg, sier Thunem.

Den 15 x12 meter store katamaranen har blant annet et betydelig større dekksareal enn en båt på 15 x10. I tillegg har den 4 lugarer – 2 tomannslugarer og 2 enmannslugarer.

– Du kan altså ha et mannskap på 6 stykker, som både har god lugarplass og et arbeidsdekk det er fantastisk å jobbe på, sier Jan Tore Ysland, som har vært prosjektleder på båten.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter