Arctic Seafarm2

Kvarøy Fiskeoppdrett kjøper seg inn i Arctic Seafarm HavPuls 800 pix

Illustrasjonsbilde: Arctic Seafarm
Kvarøy Fiskeoppdrett går inn på eiersiden i Arctic Seafarm, og blir med det den første tradisjonelle oppdretteren som investerer i landbasert oppdrett.

 – Vi har fått presentert og vurdert nær sagt samtlige landbaserte løsninger, men dette er den løsningen vi har mest tro på og nå går inn i, sier daglig leder hos Kvarøy, Alf-Gøran Knutsen.

Det beste fra sjø og land

Det planlagte anlegget ved Langsetvågen på Helgelandskysten blir et gjennomstrømningsanlegg, noe som gir fordelene til både sjøbasert og landbasert oppdrett.

– Anlegget er konstruert for å unngå sjøanleggenes utfordringer med blant annet lus, rømming og avfall. Vi skal produsere laks med samme høye kvalitet som Kvarøy leverer nå, og som er blitt internasjonalt kjent for både smaken og den miljøvennlige produksjonen, sier Knutsen. Det har imidlertid vært diskusjon i industrien om teknologien i landbaserte oppdrettsanlegg er god nok.

– Det er begrenset hvor mye mer plass vi oppdrettere kan ta langs kysten, så også vi må tenke nytt om vi skal fornye oss. Nå beveger laksenæringa seg både lenger til havs og opp på land, og skal fremtidens oppdrett gi mindre press på miljøet, sikre fiskevelferden og gi bedre produksjonsbetingelser, er svaret antakelig både tradisjonelle merder, landbaserte anlegg og havbasert oppdrett, sier Knutsen.

– For oss er Kvarøy den perfekte partneren, sier Carsten Rimer, som nå blir daglig leder i Arctic Seafarm.

– Vi er nødt til å satse på ny teknologi om vi skal levere den laksen som markedet etterspør. Målet er å produsere verdens beste og reneste laks, både i vann og på land, sier Rimer.

Har alt som skal til for å lykkes

Med eget smolt-anlegg, egenprodusert fôr og suksess på det amerikanske markedet, har Kvarøy kontroll på verdikjeden fra smolt til marked.

– Vi vet vi gjør mye riktig i den konvensjonelle oppdretten. Mye av denne kompetansen kan overføres til Arctic Seafarm, og med deres konsept har vi de aller beste vilkårene for å lykkes, avslutter Alf-Gøran Knutsen.

 

Fakta Kvarøy-konsernet

Kvarøy Fiskeoppdrett har vært i familiens eie i tre generasjoner, og har hovedkontor på Kvarøy i Nordland. Det var Alf Olsen som i 1976 startet med lakseoppdrett som en av de første i Nord-Norge sammen med sønnen Geir. Nå er det sønnene til Geir; Gjermund, Håvard og svigersønnen Alf-Gøran, som driver Kvarøy Fiskeoppdrett. Hovedmarkedet er USA, men satser nå i større og større grad også på hjemmemarkedet. I 2019 produserte Kvarøy 7 000 tonn laks og omsatte for 790 millioner kroner. I tillegg til Kvarøy Fiskeoppdrett er Kvarøy Smolt, Kvarøy Salmon USA og Helgeland Oppdrettservice en del av Kvarøy-konsernet. Forretningsidéen er å produsere laks med svært høy kvalitet, uten at det går på bekostning av miljø eller fiskens velferd.

Fakta Arctic Seafarm Holding AS

Arctic Seafarm jobber med etablering av landbaserte oppdrettsanlegg for laks og ørret. Det første anlegget skal ligge på Langset i Nesna kommune. Det ble våren 2020 gitt konsesjon og driftstillatelse fra Nordland Fylkeskommune på oppdrett av inntil 15.000 tonn laks årlig til selskapet. Det planlagte anlegget er et gjennomstrømningsanlegg, hvor man skal hente vann fra ca 80 meters dyp, en dybde som er langt under lusebeltet. Dette gir en totalinvestering på ca NOK 600 mill., med planlagt byggestart høsten 2020. Innsett av fisk i anlegget er planlagt sen sommer 2022.

Konseptbeskrivelse

Dette er et landbasert gjennomstrømningsanlegg for produksjon av laks som bygger på kjent teknologi satt sammen til ny prosess. Konseptet er jobbet frem for å unngå kjente problemer som man har på sjøanlegg i dag som Lakselus, rømming, utnyttelse av avfall og biomasselogistikk. Anlegget er konstruert for å kunne produsere laks fra 100-6000 gram, med fleksible løsninger som gjør at man kan ta ut fisk på forskjellige størrelse eller føre fisken til slaktevekt. Sirkulærøkonomiske prinsipper, miljø, bærekraft og fiskehelse har vært fokusområdene ved utviklingen av konseptet.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter