Rognkjeks foto

Måtte destruere over 70.000 rognkjeks

Illustrasjonsbilde.

Kvarøy Fiskeoppdrett har hatt store utfordringer på sin lokalitet Selsøyvær i år. Nå planlegger selskapet å tømme lokaliteten helt i løpet av denne måneden, melder nettstedet ilaks.no

I et brev til Mattilsynet i juni skrev produksjonsleder Håvard Olsen i Kvarøy Fiskeoppdrett, at rognkjeksen på lokaliteten Selsøyvær hadde hatt dårlig helse siden litt etter nyttår. Det var i tillegg registrert forøket dødelighet, der mye av dødeligheten var knyttet til sårfisk.

Det var gjort funn av Tenecibaculum og Moritella Viscosa, som ifølge Veterinærinstituttet begge er forbundet med sårproblemer på ettervinteren og utover våren. I tillegg ble det registrert funn av Flavivirus, som er en betydelig utfordring for helsen til rensefisken. Det var også mistanke om typisk furunkulose på rognkjeksen på lokaliteten etter prøvesvar i slutten av mai.

Les hele saken på ilaks.no her

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter