Kjetel Digre Aker Solutions

Aker Solutions fortsetter driften ved verftet i Sandnessjøen

Høyere prosjektaktivitet på norsk sokkel, drevet frem av politikernes midlertidige tiltakspakke til olje- og gassindustrien, har ført til økt aktivitetsnivå for Aker Solutions i Norge sammenlignet med situasjonen man opplevde i vår, melder selskapet.

Den nye situasjonen, kombinert med den foreslåtte fusjonen med Kværner, gjør det blant annet mulig for selskapet å fortsette driften ved verftet i Sandnessjøen.

Våren 2020 var norsk leverandørindustri i en alvorlig krise grunnet COVID-19, sterkt fallende oljepris og det ble vanskeligere å sanksjonere nye prosjekter. Aker Solutions responderte med å kutte kostnader som innebar nødvendige nedbemanninger.

Med dette som bakteppe ble et bredt flertall på Stortinget enige om midlertidig regulering av skatteregimet på norsk sokkel for å stimulere til økt aktivitet i industrien. Tiltakspakken ga umiddelbar effekt og flere operatører fortsatte modningen av planlagte prosjekter.

Aker BPs Hod-prosjekt i Valhallområdet er et av de første prosjektene som blir realisert som et direkte resultat av de midlertidige skatteendringene. Dette prosjektet kan gi arbeid til Sandnessjøen blant annet i form av pre-fabrikasjonsarbeid knyttet til trappetårn og dekksforlengelse.

Equinor har fortsatt modningen av flere prosjekter, som Askeladd Vest og Breidablikk. Aker Solutions har inngått intensjonsavtaler med Equinor for begge prosjektene og planlegger leveranse av til sammen tre av havbunnsrammene fra Sandnessjøen. Manifoldene og to havbunnsrammer vil bli bygget i Egersund. Intensjonsavtalene forutsetter investeringsbeslutning for Askeladd Vest og investeringsbeslutning samt myndighetenes godkjenning av plan for utbygging og drift for Breidablikk.

Service-basen på Ågotnes vil også få betydelig arbeid med mobilisering av utstyr og installasjonsstøtte knyttet til Askeladd Vest og Breidablikk.

Alle tre prosjektene venter på endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten.

- Vi er fornøyd med at den midlertidige insentivpakken bringer flere prosjekter til sanksjonering i vårt hjemmemarked,» sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions. «Leverandørindustrien er fortsatt i en utfordrende situasjon. Vi jobber hardt for å styrke konkurransekraften vår og sikre oss en andel av disse nye prosjektene, som igjen vil kunne føre til sysselsetting på våre lokasjoner i løpet av de neste årene.»

Arkivbilde fra tidligere leveranser fra anlegget på Strendene.

 AkerS J.Cfeltet

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter