Illustrasjon: Equinor

Pressemelding

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen.

I dag leverer partnerskapet plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren og tildeler samtidig kontrakter for undervannsanlegg og oppgradering av Grane-plattformen.

Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat og investeringene vil være om lag 18,6 milliarder kroner.

– Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne. Vi er glade for at vi i dag også kan tildele to sentrale kontrakter til en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner inklusive opsjoner. Kontraktene vil bidra til viktig aktivitet for leverandørindustrien og sikre arbeidsplasser i mange år, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring hos Equinor.

Utbyggingsløsningen som er valgt for Breidablikk er en havbunnsutbygging med 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer som styres fra Grane. Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering, før ilandføring til Stureterminalen. Produksjonen fra Grane skal overvåkes med avanserte digitale verktøy fra Equinors integrerte operasjonssenter (IOC) på Sandsli for å sikre optimal produksjon og verdiskaping fra brønnene.

– Jeg er glad for at vi sammen med våre partnere har modnet Breidablikk-feltet til utbygging. Breidablikk viser hvordan bransjens samlede kompetanse skaper høy verdi og avkastning fra en infrastruktur i verdensklasse på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel hos Equinor.

– Breidablikk vil gi et viktig bidrag for å opprettholde lønnsom produksjon og aktivitet i et av våre kjerneområder på sokkelen, fortsetter Nylund.

Sikrer arbeidsplasser i leverandørindustrien
Kontrakten for produksjonsanlegg på havbunnen tildeles Aker Solutions. Kontrakten består av leveranse av fire bunnrammer og opptil 23 ventiltrær med tilhørende komponenter. Kontrakten har en anslått verdi på om lag 2,5 milliarder kroner inklusive opsjoner.  Rundt 300 årsverk i Norge vil være tilknyttet prosjektet for leverandøren, med prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og Sandnessjøen og service-organisasjon på Ågotnes. I tillegg kommer leveranser fra Storbritannia, Malaysia og Brasil.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter