Ordførere krever 
åpning av Lofoten

Felles opprop fra 18 ordførere fra Helgeland

 

Når olje- og energiminister Tord Lien kommer til Sandnessjøen, vil han bli møtt av ordførerkrav om åpning av leteareal utenfor Lofoten. Til og med fra Krf.
Statsråd Tord Lien skal etter planen åpne konferansen «Offshore Nordland, olje- og gasskonferansen i Sandnessjøen 2014» den 11. juni. Det har arrangøren Helgeland Regionråd har fått bekreftet, ifølge sekretariatsleder Sissel Hesjedal. Konferansen vil gå over to dager. Det øvrige programmet er foreløpig ikke fastsatt.

Ordfører-krav
De 18 ordførerne på Helgeland har samlet seg om et felles opprop som tar til orde for å møte den lave aktiviteten i Norskehavet med gjenåpning av størsteparten av det omstridte området Nordland IV, vest av Lofoten.
«Tidligere åpnet felt i Nordland VI bør vurderes igjen åpnet. For kommunene på Helgeland har økt fokus og satsning i Norskehavet vesentlig betydning, og har forventninger til lokale og regionale ringvirkninger på land»,
heter det blant annet i uttalelsen som er signert de 18 ordførerne på Helgeland.

Krf-signatur
Blant ordførerne som har signert er Per Pedersen i Træna. Pedersen har vervet som fylkesleder i Kristelig Folkeparti, og møter også som landsmøtevalgt medlem av partiets sentralstyre.
– De felt som har vært åpnet tidligere, så stengt, bør gjenåpnes, sier Pedersen til Helgelands Blad.
– Tror du dette kan bli kontroversielt standpunkt i ditt eget parti?
– Nei, det tror jeg ikke det blir. Skulle det bli det, så skal jeg forsvare mitt standpunkt i partiet, sier ordfører Per Pedersen.

MÅ GI GASS: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Omstridt
Storparten av området Nordland VI, vest av Lofoten, ble i sin tid konsekvensutredet og åpnet for leting, men stengt av regjeringen Bondevik i 2001.
Men resten av Nordland VI (nærmest land), sammen med Nordland VII og Troms II (langs kysten videre oppover mot Senja) er ikke konsekvensutredet og dermed effektivt lukket for oljeleting i lang tid framover.
Nei til konsekvensutredning i denne regjeringsperioden av de lukkede arealene er et avgjørende punkt i avtalen mellom regjeringspartiene Høyre og Frp, med Krf og Venstre.
Åpning av Nordland VI er et spørsmål litt på siden av regjeringsavtalen, men ordførerne på Helgeland rører utvilsomt med et politisk sensitivt tema.

I bakevja
Aktiviteten på sokkelen, både innenfor leting og investeringer, er for tiden høy både i Barentshavet og i sentrale deler av Nordsjøen.
Norskehavet, spesielt utenfor Nordland, er i en bakevje, i alle fall inntil byggingen av Aasta Hansteen-feltet starter om et års tid.
Ordførerne på Helgeland er uansett bekymret for at det letes for lite etter nye olje- og gassreserver utenfor Nordland.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter