Foto: Akva group

Presssemelding

Nova Sea har kjøpt en AC 450 Comfort fôrflåte som skal leveres våren 2021. Fôrflåten har ti fôringslinjer og er tiltenkt å fôre 20 merder på lokaliteten ved Træna - 33 nautiske mil ut i havgapet fra Helgelandskysten. Flåten skal være koblet til landstrøm, som er en viktig del av å kutte klimagassutslipp for produksjonen. At fôrflåten kobles til landstrøm gjør at vi får en produksjon basert på fornybar energi. Det sikrer vi gjennom opprinnelsessertifikat på strømmen.

- At flåten i tillegg har ladepunkt for elbåt, posisjonerer oss for framtidige innkjøp og gir oss mulighet til å utnytte denne energien også der. I tillegg reduserer det våre klimagassutslipp betydelig, sier produksjonsleder for sjø i Nova Sea, Bjørn Helge Hjartåker.

Ifølge Hjartåker vil en fôrflåte drevet med elektrisitet fra fornybar kraft bidra til et klimagassutslipp på beskjedne 5000 kg Co2, sammenlignet med et utslipp på ca. 500 000 kg Co2 fra drift med et aggregat, per produserte generasjon med fisk.

Til nå har Nova Sea 96% av sine fôrflåter på landstrøm eller hybrid-løsninger. Alle levert av AKVA group.

 - Det er en grunn til at vi gang etter gang bestiller fôrflåter fra samme leverandør. AKVA group har fôrflåter som er robuste, har god komfort og hvor sikkerheten er vel ivaretatt. Det sikrer gode produksjonsresultater året rundt samtidig som helse, miljø og sikkerhet er best mulig ivaretatt for våre ansatte, fortsetter Hjartåker.

 Nova Sea gikk for en AC 450 Comfort fôrflåte som er dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på inntil fire meter. Fôrflåten leveres med infrastruktur for kamerasystem og er forberedt for lading av elbåt - og dermed tilrettelagt for en fremtid på elektrisitet. Fôrflåten ligger på landstrøm og har ett aggregat som nødstrøm. Den er 22 meter lang, 12 meter bred og blir levert med en boenhet bestående av blant annet kontrollrom, kjøkken, lugarer med bad, garderober, lager, verksted og veterinærrom.

- Vi takker Nova Sea for tilliten de har vist oss over en årrekke. Nova Sea er en av Nord-Norges største oppdrettsaktører, og vi er svært stolte av å ha levert hele 22 fôrflåter til selskapet, sier Hans-Øyvind Sagen, salgsdirektør Nordic i AKVA group.

Med base på Lovund er Nova Sea AS en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks med 33,33 heleide og 4 deleide laksekonsesjoner og oppdrettsanlegg langs hele Helgelandskysten.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter