Gassen og kondensatet fra Dvalin sendes til Heidrun-feltet for videre prosessering og eksport. Foto: Equinor

Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Dvalin-feltet i Norskehavet, melder Oljedirektoratet.

Operatør Wintershall DEA anslår at det kan utvinnes 18 milliarder standard kubikkmeter gass fra Dvalin. Operatørens investeringsanslag for utbyggingen er på rundt elleve milliarder kroner. Wintershall DEA forventer oppstart rundt månedsskiftet november/desember.

Feltet ligger i utvinningstillatelse 435. Det består av to strukturer som ligger 3,5 kilometer fra hverandre. Dvalin øst ble påvist i 2010 og Dvalin vest i 2012.

Brønnstrømmen fra Dvalin sendes til Heidrun-feltet, som ligger sørøst for Dvalin, for videre prosessering og eksport. Gassen eksporteres i rørledningen Polarled og inn til Nyhamna i Midt-Norge. Kondensatet føres til eksisterende prosessanlegg på Heidrun og videre via Heidrun lagerskip til tankskip for videre transport til oljeraffineri.

– Utbygging av Dvalin er et godt eksempel på god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i området, sier Tove Francke, underdirektør i Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Dvalin ble planlagt bygget ut med fire vertikale produksjonsbrønner, hvorav to brønner er knyttet til østdelen og to brønner til vestdelen av feltet. Boring og komplettering av de fire produksjonsbrønnene startet i august 2019 og er nå ferdigstilt