NorSea Group har etablert et nytt selskap, NSG Maritime. Det nye selskapet skal levere ingeniør- og marine tjenester til olje- og gass- samt maritim industri, og vil være operativt fra 3.mars 2014. Personalet i NSG Maritime har bakgrunn som master mariners og marine ingeniører og har lang fartstid i offshore- og shipping industrien. Det nye selskapet vil tilføre NorSea Group betydelig kompetanse og erfaring innenfor marintekniske fagdisipliner.

Bredt spekter av tjenester

- NSG Maritime er et veldig spennende og viktig tilskudd til NorSea Groups tjenestespekter. Basert på et sterkt ”team” med høy kompetanse og lang erfaring, vil vi nå være i stand til å levere komplette løsninger innen marine operasjoner og ingeniørtjenester. Vi ser frem til å kunne tilby våre kunder gode og effektive løsninger enten det gjelder enkeltstående prosjekter eller mer integrerte løsninger i samarbeid med andre selskaper og avdelinger i NorSea Group, sier administrerende direktør i NorSea Group, John Stangeland i en pressemelding.

- Med en liten organisasjon og kombinasjonen høy kompetanse og lang erfaring, skal NSG Maritime levere konkurransedyktige og innovative løsninger til både små og store selskap innenfor olje- og gass- og maritim industri. Selskapet tilbyr et bredt spekter av ingeniør- og marine tjenester, deriblant riggflytt, slepeoperasjoner, inspeksjon av fartøy, utvikling av installasjonsmetoder, tekniske analyser, revisjoner og verifikasjoner samt design og verifikasjon av store og små stålstrukturer og sjøsikringsutstyr.

NorSea Group AS er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet er ledende leverandør av basetjenester og integrerte logistikkløsninger til olje- og gassindustrien i Norge. Gruppen har en årlig omsetning på rundt NOK 2,5 milliarder. NorSea Group AS har hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger, og har eierinteresser i ni forsyningsbaser langs norskekysten. NorSea Group AS er største eier i Helgelandsbase AS via Coast Center Base (SSB)


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter