Ilustrasjonsbilde. Foto: Jan Arne Wold

Aker Offshore Wind  og Aker BP har kommet til enighet om en samarbeidsavtale for å realisere havvind i Norge i stor skala, opplyses det i en børsmelding.

De to selskapene har til hensikt å samarbeide om konsepter for effektiv utvikling av store offshore vindparker, for å muliggjøre effektiv overføring av olje- og gassproduserende eiendeler på norsk sokkel.

Aker Offshore Wind skal ifølge meldingen ta rollen for å utvikle og drifte vindparkene, mens Aker BP vil bidra med industri- og teknologikompetanse, samt være en potensiell kunde av elektrisitet fra havvind sammen med andre operatører.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter