Foto: Dag E. Hareide

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 166,3 milliarder kroner for 2021, melder Statistisk sentralbyrå.

Det er 12 prosent høyere enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en betydelig nedgang fra 2020. Oljeselskapenes anslag for 2020 er nå 182,5 milliarder kroner.

50 milliarder i Q4

De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 132,5 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2020 forutsetter investeringer på hele 50 milliarder kroner i 4. kvartal som innebærer en investeringsvekst på hele 15,5 prosent fra 3. til 4. kvartal.

Historiske tall viser at det normalt pleier å være høyest investeringer i 4. kvartal. De siste 21 årene har anslaget gitt i 4. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt vært 2,2 prosent høyere enn de endelige investeringene.

Innføringen av strengere koronatiltak nå i 4. kvartal øker sannsynligheten for at en større andel enn vanlig av investeringene som ligger inne i planene for 4. kvartal blir forskjøvet til 2021.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter