NTS miljøbilde kveld

Blir storeier i Norway Royal Salmon

Foto: NTS

Oppdrettskonsernet NTS kjøper seg opp i Norway Royal Salmon (NRS), og selger seg samtidig ut av den islandske lakseoppdretteren Ice Fish Farm.

Det fremgår av en børsmelding mandag 23, november. Transaksjonen utføres gjennom NTS-datterselskapet Midt-Norsk Havbruk, som kjøper NRS-aksjer fra Måsøval Eiendom og Måsøval Fishfarm. I bytte får Måsøval-selskapene aksjer i Ice Fish Farm som verdsettes til 1,3 milliarder kroner, og vil sitte igjen med 55,6 prosent av aksjene i det Merkur Market-noterte selskapet, skriver e24.no.

NTS eier 16,2 prosent av NRS før transaksjonen, og vil sitte igjen med 29 prosent av aksjene i etterkant.

«NTS har vurdert at det ikke foreligger grunnlag for konsolidering med den aksjeposten i NRS som er eid av Havbruksinvest AS, men vil søke å få dette avklart med Oslo Børs i tidsrommet frem til gjennomføring av transaksjonene», heter det i meldingen.

Hvis det blir konkludert med at det foreligger grunnlag for konsolidering, vil NTS kontrollere 39 prosent av aksjene i NRS, og således utløse tilbudsplikt.

«I et slikt tilfelle har NTS ikke til hensikt å fremme et pliktig tilbud, og vil i stedet foreta nedsalg i slikt omfang i henhold til de frister som gjelder etter verdipapirhandelloven», heter det i meldingen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter