Lars Even hauge.Anne Kristin meland.Equinor

Raske tiltak kutter utslipp

EPOG koordinator Lars Even Hauge og driftsingeniør Anne-Kristine Meland for Åsgard. Foto Equinor

Pressemelding

Kreative og engasjerte medarbeidere gjør en forskjell. På Åsgard A har rask implementering av forbedringsforslag gitt oss årlige reduserte CO2 -utslipp på nærmere 18 000 tonn, samt betydelig økte verdier gjennom å holde produsentbrønner i stabil drift, melder Equinor.

Noen som har hørt om «bullheading»?

Enkelte av brønnene som produseres mot Åsgard A har betydelige utfordringer med kryss-strømming av vann fra soner i reservoarene. Brønnene tåler ikke å stå innestengt mer enn noen døgn før de «drukner», og ikke lar seg starte igjen uten hjelp.

Bullheading

Starthjelp, eller bullheading av brønnene må da til. Bullheading av brønner er en kjent metode som over tid er nyttet med god erfaring på Åsgard. Gass kjøres ned i brønnen for å fortrenge vannet som har bygd seg opp i produksjonsrør og nærbrønnsområdet. Med vannet ute av veien, vil betingelsene for å få brønnene i gang bli betydelig bedre.

Men bullheading av brønner på Åsgard A har vært til dels kompliserte og kostbare operasjoner. Gass til operasjonen har blitt hentet fra andre subseabrønner eller via rørsystemer fra Åsgard B. Brønnene P-3 og S-3 var de siste som ble startet med gammel løsning høsten 2019. For å få opp produksjonen var vi da avhengig av å fakle til sammen 18 680 tonn CO2.

Fleksibilitet og mulighetsrommet for slike operasjonene har blitt betydelig begrenset det siste året. Derfor var man avhengig av en ny løsning for starthjelp til svake brønner.

EPOG koordinator i Åsgard, Lars-Even Hauge tok frem tegnebrettet og skisserte kjapt opp en mulig løsning på utfordringen. Løsningen ble videre modnet i EPOG gruppen og i løpet av kort tid hadde vi et godt underlag med et solid businesscase klart til beslutning.

Løsningen gikk ut på å bygge en «cross-over» fra injeksjonsmanifold til utjevningsmanifold på Åsgard A, som muliggjør injeksjon av gass ned i produsenter ved bruk av gassinjeksjonstoget på installasjonen. Betydelige utfordringer med trykksikring måtte også løses for å komme i mål. Oppgaven ble gitt OPP, som har kjørt prosjektet med Aker Solutions som utførende leverandør.

Stor verdiskapning

-Dette har vært et veldig spennende prosjekt, med en ambisiøs tidsplan. Det har vært korte beslutningslinjer og tett samhandling mellom aktørene i Åsgard-organisasjonen. Dette sammen med et dedikert og kompetent prosjektteam fra Aker Solutions gjorde at prosjektet kom i mål på tid og kost. Spesielt kjekt er det å se resultatet og verdiskapningen dette representerer, sier prosjektleder i OPP, Geir Flatås.

Prosjektet ble ferdigstilt under sikkerhetsstansen i september 2020.

-Når vi skulle kjøre i gang Åsgard A etter stansen var det som forventet flere brønner som ikke ville starte. Da tok vi umiddelbart i bruk den nye «bullheadingsløsningen». Vi har nå bullheadet to brønner, med påfølgende oppstart uten behov for fakling, sier Anne-Kristine Meland, driftsingeniør i Åsgard.

-Dette er en betydelig forbedring fra tidligere bullheadingsoperasjoner, hvor fakling har vært nødvendig for å få i gang brønnene. Vi reduserer anslagsvis utslippene med hele 18 000 tonn CO2 hvert år etter at vi har tatt i bruk den nye metoden, sier Meland.

Brønnene representerer en kontantstrøm på 1.8 millioner kroner pr dag eller 657 millioner gjennom et helt år, sier Olav Mehlum (Fagingeniør Åsgard OPS) og Mimmi Kjetså Olsvik (FAK prosess Åsgard A) som har vært sentrale aktører for å få prosjektet ferdigstilt.

 Åsgard A. Foto: Equinor

AasgaardA baugen

 

Store CO2-besparelser

Fra 2008 og fram til i dag har Equinor gjennomført rundt 440 energiforbedringstiltak på norsk sokkel. Uten disse tiltakene ville de årlige utslipp av CO2 vært 1,9 millioner tonn høyere enn de er i dag.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter