700pix   Kristin platform   Photo Harald Pettersen   Statoil

31 milliarder mindre i oljeskatt

Foto: Harald Pettersen, Equinor

Selskaper som betaler petroleumsskatt bidro med 116 milliarder kroner i 2019 mot 147 milliarder kroner i 2018, melder skatteetaten.

Tall hentet fra skattelisten for selskaper på norsk kontinentalsokkel viser en nedgang på 21 prosent sammenlignet med 2018.

Årsaken til reduksjonen er i hovedsak lavere oljepris og en noe redusert produksjon.

24 av totalt 54 petroleumsselskaper har betalt petroleumsskatt. Flere selskaper står oppført med negativ skatt i skattelisten.

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent pluss en særskatt på 56 prosent på inntekt fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Den totale skattesatsen ligger dermed på 78 prosent.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter