Tor 2.Ekkofisk

Tor II, første felt som gjenåpner på norsk sokkel

Illustrasjon:ConocoPhillips

ConocoPhillips Scandinavia, operatør, med partnere i Tor Unit har startet produksjonen fra Tor II som er en ombygging av Tor-feltet som var i produksjon fra 1978 til 2015.

Dette er den første ombyggingen av et innkjøringsfelt på norsk kontinentalsokkel, og oppstart er bare 12 måneder etter godkjenning av Plan for utvikling og drift av norske myndigheter.

Tor II-prosjektet sikrer effektiv drift av Ekofiskområdet helt fram mot 2050. Syv produksjonsbrønner er planlagt boret i Tor-formasjonen.

I tillegg er det planlagt en pilotbrønn for å teste langsiktig produktivitet i Ekofisk-formasjonen. Ressurspotensialet for Tor II-prosjektet ligger i området 60-70 millioner fat oljeekvivalenter. To brønner produserer nå, og de resterende brønnene vil etterfølgende bli satt på produksjon de neste månedene. Samlede investeringer er ca 6,4 milliarder kroner. Tor II-prosjektet har en balansepris på under 30 USD.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter