hodog ministeren

Hod-feltet godkjent for utbygging

Olje- og energiminister Tina Bru markerer at plan for utbygging og drift for Hod-feltet godkjennes og godkjenner også Robothunden Spot. Foto: Berit Roald / NTB

Av NTB

Robothunden Spot mottok tirsdag plan for utbygging og drift (PUD) av Hod-feltet på vegne av operatøren Aker BP og selskapets partner Pandion.

Det var olje- og energiminister Tina Bru (H) som overleverte planen til robothunden, som nylig gjennomførte den første offshore inspeksjonsrunden styrt fra land på norsk sokkel.
Planen for Hod-feltet kommer et halvår etter det politiske forliket om midlertidige endringer i oljebransjens skattesystem. Endringene vil frigjøre anslagsvis 115 milliarder kroner til nye investeringer i år og neste år.

Hod-utbyggingen har sørget for kontrakter på flere hundre millioner kroner til leverandørbedrifter i 23 kommuner på Sørlandet, Vestlandet og nordover til Sandnessjøen, ifølge Olje- og energidepartementet.
Hod-feltet bygges ut med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall. Feltet skal forsynes med kraft fra land, noe som vil bidra til reduserte klimautslipp fra anlegget.
Feltet opereres av Aker BP, som eier 90 prosent. Pandion Energy er partner med 10 prosent eierandel. Totale investeringer i Hod-prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er i første kvartal 2022.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter