60 Statoil-milliarder borte på dårlig drift

Rapport avdekker store avvik

Fusjonen mellom Statoil og Hydro skulle føre til økt oppetid på sokkelen. En fersk intern rapport viser at ledelsen har feilet monumentalt.

Da Statoil og Norsk Hydro fant hverandre i 2007, var det den desidert største fusjonen i norsk næringslivs historie. Den var også kontroversiell. Ambisjonen var at et samlet selskap skulle være stort nok til å vokse i utlandet, men også utnytte stordriftsfordeler og øke effektiviteten på hjemmebane, skriver Finansavisen.

- Innen 2012 bør oppetiden ligge på over 90 prosent, sa ansvarlig for norsk sokkel Tore Torvund fra talerstolen i London, under StatoilsHydros første kapitalmarkedsdag i januar 2008.

Mislyktes


Den ambisjonen har langt i fra slått til, med store økonomiske konsekvenser for Statoil og den norske stat. Statoil har sluttet å offentliggjøre oppetiden, men en intern rapport som Finansavisen har fått innsyn i viser tallenes klare tale: I 2007, da Statoil og Hydro slo seg sammen var oppetiden på 90 prosent. Etter fusjonen har oppetiden ligget på mellom 83 og 85 prosent.

Ett prosentpoeng med tapt oppetid, utgjør rundt 2,5 milliarder kroner i tapte årlige inntekter. Akkumulert kunne Statoil hatt rundt 60 milliarder kroner mer inntekter fra norske felt i perioden 2008-2012, hvis oppetiden hadde vært stabil på 90 prosent.

Statoil ville ikke opplyse til Finansavisen hva oppetiden var i 2013 på norsk sokkel.

 Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter