Helgeland Smolt skal bygge en ny RAS-hall ved avdelingen i Sundsfjord i Gildeskål kommune, melder ilaks.no

Bygget vil bli cirka 4.700 kvadratmeter og vil romme fire adskilte RAS-avdelinger, fôrlager samt tekniske rom. Nytt oppdrettsvolum vil bli 11.600 kubikk tilpasset fisk opp til 1.000 gram.

Samlet vil Helgeland Smolt avdeling Sundsfjord etter utbyggingen ha 29.000 kubikk oppdrettvolum. Prislappet for utvidelsen er på rundt 200 millioner kroner.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter