Lederskifte i nord.

Ny leder i Total på plass i Harstad.

1. mars overtok Roald Johansen ledelsen av harstadkontoret til Total. Han avløser dermed Oddgeir Johansen som nå blir ukependler til Stavanger. Der han har fått ansvaret for driftsorganisasjonen for det nye Martin Linge feltet. Han skal senere overta som plattformsjef når denne kommer i drift i 2016. Oddgeir Johansen blir tidvis å finne på kontoret i Harstad.

Solid erfaring

Det er ingen novise i oljebransjen som nå har overtakk ansvaret for det nordnorske kontoret. Roald Johansen har gjennom årene vært med på det meste i bransjen. Han har erfaring både fra leverandørsiden og fra Statoil der han har jobbet de fem siste årene.

– Det er litt rart å tenke på det, men jeg hadde faktisk både Elf, Total og Fina som kunder en gang. Nå er disse slått sammen til ett selskap, Total, sier Johansen til Harstad Tidende

I Nord Norge eier Total 18 prosent av Snøvit. De har flere lisenser i nord, men foreløpig er det ingen planer om borestart på noen av disse lisensene.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter