Foto: Lundin Energy

Av NTB

Torsdag meldte oljeselskapet Lundin Energy at den kjente letegeologen Hans Christen Rønnevik er død, 75 år gammel.

I minneordet skriver Lundin at Rønnevik var «en av de siste virkelige pionerer i norsk olje- og gassindustri.»

E24 kaller Rønnevik en trollmann og skriver at han og teamet han ledet viser til store funn som Johan Sverdrup-feltet og Edvard Grieg-feltet.
Rønnevik jobbet først i Industridepartementet og Oljedirektoratet, og han sto for det første totalestimatet for ressursene på sokkelen. I 1983 gikk han over til privat sektor og viet resten av yrkeskarrieren til å lete etter olje i flere selskaper.
Rønnevik var fra Haugesund. Han ble utnevnt av kongen til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden i 2019.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter