West Bollsta. Foto: Northern Drilling

2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/11-1, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer sørvest for Johan Castberg-feltet, 35 kilometer nordvest for olje/gass-funnet 7220/11-1 (Alta) og 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

Letemålet for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre del av Torskformasjonen av tidlig til midtre paleocen alder.

Brønnen ble boret av boreinnretningen West Bollsta til et vertikalt dyp på 1982 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kolmuleformasjonen av tidligkritt alder. Havdypet er 305, 5 meter.

Brønnen påtraff et om lag 90 meter tykt sandsteinslag hovedsakelig med dårlig reservoarkvalitet. Det er spor av petroleum. Brønnen er klassifisert som tørr og blir nå permanent plugget og forlatt.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter