Norge eksporterte sjømat for 8,1 milliarder kroner i januar. Det er en nedgang på 1,6 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, melder Norges sjømatråd.

- Nedgangen i januar skyldes først og fremst et betydelig fall i eksportverdien for laks. Vi ser også nedgang i eksporten av ørret og fersk torsk sammenlignet med den rekordsterke januar-måneden i 2020, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Han peker på strenge koronarestriksjoner og stengte eller delvis stengte restauranter som noen av hovedforklaringene til verdinedgangen i januar.

I sum betyr dette lavere etterspørsel på en rekke av de viktigste sjømatproduktene fra Norge. Et lite lyspunkt sammenlignet med forrige nedstengning i 2020 er at det i mange markeder ser ut til at fiskediskene i dagligvarekjedene holdes åpne, sier Tom-Jørgen Gangsø.

Milliardfall for laks

Det ble eksportert 95 600 tonn laks til en verdi av 5,2 milliarder kroner i januar. Det er en økning i volum på 11 prosent.

Verdien falt med 1,5 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i januar.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i januar var 48,79 kroner per kg mot 75,53 kroner per kilo i januar i fjor.

EU økte sin andel av lakseeksporten fra 64 prosent i fjor til 67 prosent i år.

Redusert salg i restaurantmarkedet

Til tross for et betydelig verdifall sammenlignet med januar i fjor, har lakseprisen holdt seg relativt stabil siden august. Da var gjennomsnittsprisen per kilo 50,70 kroner. Sammenlignet med desember økte prisen i januar med 1,04 kroner per kilo, eller 2 prosent. Økt eksportvolum og redusert salg i restaurantmarkedet er årsaken til den relativt lave prisen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Sverige var det største vekstmarkedet for laks i januar, målt i verdi.

- Etter en svak desember, der markedet var mettet, virker det som om svenske forbrukere har tømt frysere og kjøleskap for laks i løpet av julen. Januar ble en meget sterk måned, med både høy etterspørsel fra forbrukere kombinert med attraktive kampanjer i butikk, sier Norges sjømatråds sjømatutsending til Sverige, Sigmund Bjørgo.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter