Pressemelding

Nova Sea har lagt inn en ny bestilling av båt fra Folla Maritime services, som er verftets største enkelt-kontrakt hittil.

- Først og fremst har vi valgt Folla Maritime på grunn av kvaliteten på leveransen, god dialog underveis og nærheten til verftet. Dette er den tredje elektriske båten vi har kontrahert av selskapet. Erfaringen med tidligere prosesser og tilbakemeldingene på de vi allerede har fått overlevert, gjør at vi nå føler oss trygg på å kan bestille en enda større og mer kraftig, elektrisk, arbeidsbåt fra Folla Maritime. At vi nå får enda en elbåt, er et viktig ledd i å sikre en stadig mer miljøvennlig drift, i tillegg til at det gir en bedre arbeidshverdag med lite støy og god HMS til ansatte, sier Anette Davidsen, kommunikasjonssjef i Nova Sea.

Største enkelt-kontrakt

- Nova Sea mener alvor med sitt fokus mot miljøvennlig drift. For oss i FMS betyr det nå den største enkelt-kontrakten i vår historie.

Fartøyet bygges som singel-skrog og får fremdrift fra to stykk asynkrone el-motorer, batteripakke og to elektriske thrustere.

Det gir en arbeidsdag med lite støy og god HMS til de ansatte med lange dager ombord. Lading vil i hovedsak foregå fra land eller fra fôrflåte.

Nova Sea inkluderer alltid brukerne når nye båter skal bygges, og det gjør at vi kan justere alle detaljer akkurat slik de ønsker. Vi har hatt flere møter med brukerne på Træna. Den båten som i dag brukes på Træna, tar vi i innbytte. Vi reparerer det som måtte behøves og sørger for gjenbruk i et annet marked, sier Greger Samuelsen, Markedssjef i Folla Maritime Service.

Skal bygges på Flatanger

- I fjor fikk Nova Sea sin første el-båt fra oss og nummer to leveres om få dager. I tillegg er straks alle Nova Seas 23 fôrflåter tilkoblet kraftnettet eller har hybriddrift. De har flyttet mye frakt fra vei til sjø og bane, og investerer i båter med elektrisk drift.

Som ved tidligere leveranser til Nova Sea, ser vi også denne gang frem til kontakten vi har under byggeperioden og til det viktigste av alt; oppfølging etter levering. Vi produserer fartøyene i sin helhet på verftet i Flatanger, og kunden kan når som helst komme på befaring, så lenge smittevernreglene gir mulighet til det, sier Samuelsen.

Bilde: Teknisk ansvarlig sjø Nova Sea, Odd Stensland til venstre, og Greger Samuelsen fra Folla Maritime Service. Foto: Folla Maritime Service.

OddStansland vGreger Samuelsen

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter