Carl Erik Nyvold, prosjektleder i Kunnskapsparken Bodø. Foto: Kunnskapsparken Bodø

Equinor og OMV har gitt Kunnskapsparken Bodø i oppdrag å analysere samfunnsmessige konsekvenser av utbygging og drift av oljefeltet Wisting. Analysen inngår som et kunnskapsgrunnlag i en større konsekvensutredning, skriver selskapet i en melding.

Wisting-feltet er lokalisert sentralt i Barentshavet, ca. 310 km fra fastlands-Norge og 185 km fra Bjørnøya. Ved produksjonsstart vil det være den sjuende petroleumsinstallasjonen i drift nord for 62. breddegrad.

- Vi er både stolte og glade for at vi får dette oppdraget, sier prosjektleder i Kunnskapsparken Bodø, Carl Erik Nyvold. Tidligere kartlegginger og analyser vi har gjort, viser dessuten at denne type industriprosjekt er svært viktig for landsdelen. Vi syns også det er veldig spennende at operatørene vurder å elektrifisere feltet med kraft fra land, som kan gi ytterligere ringvirkninger i form av økt bygg- og anleggsaktivitet på land, i tillegg til at miljøeffektene kan bli betydelige.

Rapporten skal både omfatte en beskrivelse av hvilken betydning Wisting-utbyggingen vil ha på investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel, en oversikt over forventede vare- og tjenesteleveranser ved utbygging og drift, sammen med en beregning av sysselsettingsvirkninger. I tillegg skal lokalisering av landbasert driftsstøtte for Wisting analyseres.

Equinor er operatør i utbyggingsfasen av Wisting-feltet, mens OMV er operatør for drift.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter