Foto NTS ASA

NTS ASA har besluttet å slå sammen operasjonene som omhandler brønnbåt, servicefartøy og sjøtransport til ett felles datterselskap, Frøygruppen AS, skriver selskapet i en børsmelding.

Sammenslåingen ble gjennomført per desember 2020. Frøygruppen AS er en ledende leverandør av kritiske infrastrukturtjenester til havbruksnæringen i Norge.

Frøygruppen AS har god geografisk diversifisering, et bredt servicetilbud, en moderne flåte med 19 brønnbåter (hvorav 5 nybygg), 70 servicefartøy (hvorav 8 nybygg) og 4 skip innen sjøtransport og rundt 670 dedikerte og spesialiserte medarbeidere.

NTS ønsker gjennom Frøygruppen AS å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Selskapet opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover, og har et pågående nybyggprogram hvor totale investeringer i perioden 2021-2023 er forventet å ligge på NOK 2.6 milliarder.

Frøygruppen AS har (per utgangen av 2020) en ordrereserve på mer enn NOK 3.7 milliarder basert på faste kontrakter og rundt NOK 5.4 milliarder inkludert opsjoner.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter