Foto: Equinor

Pressemelding

Oljedirektoratet anslår i det oppdaterte ressursregnskapet at det er 8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) igjen å produsere på norsk kontinentalsokkel.

Det tilsvarer cirka 19 ganger det volumet som skal produseres fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Ressursregnskapet er en oversikt over Oljedirektoratets estimat for de totale påviste og ikke-påviste petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

Av de gjenværende ressursene på norsk sokkel, er 4,2 milliarder Sm3 o.e, eller 52 prosent, påvist. Estimatet for ressurser som ikke er påvist, er på 3,8 milliarder Sm3 o.e.

De totale påviste og ikke påviste petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er beregnet til 15,8 milliarder Sm3 o.e. Dette er 28 millioner mer enn per 31. desember 2019.

Ifølge May Karin Mannes, direktør for sokkelanalyser og dataforvaltning, er 49 prosent av ressursene, eller 7,8 milliarder Sm3 o.e, er solgt og levert.

Produksjonen på norsk sokkel i 2020 var på 229 millioner Sm3 o.e.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter