Styret i nytt selskap Momek Løvold: Fra venstre Bjørn Audun Risøy (daglig leder i Momek Invest), Gjermund Olsen (prosjektleder i Kvarøy), Ellisiv Løvold (leder marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution) Andre Løvold (konsernsjef Løvold AS) Johan Løvold (produksjonssjef Selsøyvik Havbruk) Alexander Johansen (daglig leder Momek services) Wiggo Dalmo (eier Momek Group). FOTO: Løvold

Pressemelding

Momek Invest og Løvold Solution har etablert et felles selskap, Momek Løvold AS, som skal utvikle og produsere nye bærekraftige produkter og løsninger til havbruksnæringen.

Ambisjonen på kort sikt er å flagge hjem produksjon av ankre fra Asia til Norge og allerede fra 2022 produsere minst 1000 ankre per år. Mange av dagens produkter i havbruksnæringen er laget av stål produsert med kullkraft og fraktet fra Kina til Norge. Robotisert produksjon i Mo i Rana med nordisk stål eller andre materialer vil bli langt mer miljøvennlig. Vi har også planer om å utvikle nye innovative produkter og løsninger i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljø og næringen selv.

Bak satsingen står to sterke konsern i Nordland, Løvold og Momek. Momek er en av landets største tverrfaglige tjenesteleverandør til ulike industrier og har høy kompetanse, kapasitet og fasiliteter for robotisert produksjon. Løvold er en solid leverandør av produkter og tjenester til havbruksnæringen, inkludert komplette systemer for fortøyninger av oppdrettsanlegg og andre flytende installasjoner, samt it-løsninger. De har en sterk markedsposisjon nasjonalt.

Momek Løvold AS vil i oppstartsfasen driftes av et team med Ellisiv Løvold, André Løvold, Alexander Johansen og Bjørn Audun Risøy. I tillegg går Gjermund Olsen fra Kvarøy Fiskeoppdrett og Johan Løvold fra Selsøyvik Havbruk inn i styret. Selskapet vil samarbeide tett med Momek, Løvold og andre i utvikling, produksjon, salg og leveranser. Resultatet vil bli flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og vekst.

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste fremtidsnæringer som etterspør miljøvennlige produkter. Vi har stor tro på at vi kan bidra her med den nye satsingen, og at dette gir grønn vekst i blå næringer.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter