RWE Dea solgt til Russland

Russisk oligark inn på norsk sokkel


Det tyske energikonsernet RWE har inngått en avtale med LetterOne Group om salg av lete og- produksjonsselskapet RWE Dea for en pris på rundt 5,1 milliarder euro inklusive 0,6 milliarder euro i forpliktelser, tilsvarende rundt 47,3 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra selskapet søndag. Ifølge Bloomberg er LetterOne den russiske investoren Mikhail Fridmans investeringsselskap.

RWE Dea har hatt virksomhet i Norge i mer enn 40 år med bl.a operatøransvar i lisensen PL435 Zidane (se faktaboks) i Norskehavet hvor selskapet har en lisensandel på 40%. RWE Dea er dessuten operatør for det omfattende leteområdet Utgård-høyden vest av Bodø. I fjor sommer ble letebrønnen Sverdrup avsluttet uten noe entydig resultat.

RWE Dea AG er et av Tysklands største lete- og produksjonsselskaper innen olje og gass. Selskapet har stor internasjonal aktivitet og i tillegg kommersiell gasslagring i Tyskland. I regnskapsåret 2010 var driftsinntektene i overkant av 305 millioner Euro.

Selskapet har varslet ambisjoner om å øke produksjonen gjennom nye prosjekter i bl.a. Tyskland, Norge, Egypt, Danmark, Storbritannia, Libya, Algerie, Mauritania, Marokko, Polen og Turkmenistan.

PL435 Zidane: lokalisert ca. 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet og 35 kilometer sør for Skarv-feltet i Norskehavet. Lisensen ble tildelt i TFO 2006. Første brønn ble boret i september 2010 og traff gass i en 150 meters kolonne fra Fangst-gruppen. Det andre funnet, på en annen struktur, ble gjort i 2012. Da fant lisensen gass i en 140 meters kolonne, i samme intervall. Den totale størrelsen på funnene er estimert til mellom 14 – 22 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter