Foto: Helge Hansen, Equinor ASA

Av NTB

Granskingen av Melkøya-brannen utenfor Hammerfest har avdekket alvorlige regelbrudd. Petroleumstilsynet har gitt pålegg til Equinor.

Den alvorlige brannen i petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest fant sted 28. september. Petroleumstilsynet uttalte dagen etter at hendelsen er en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.

– Granskingen har avdekket flere elementer som har, eller kan ha hatt, betydning for at brannen oppsto, opplyser tilsynet.

De opplyser at granskningen har identifisert «alvorlige brudd på regelverket».

Tilsynet har avdekket fem avvik og tre forbedringspunkter. Granskingen har resultert i at Equinor pålegges å sikre tilstrekkelig bemanning, kompetanse og formidling av kunnskap og nødvendig informasjon.

Pålegget må etterkommes senest ved oppstarten av anlegget. Planen om å etterkomme påleggene skal presenteres for Petroleumstilsynet innen 1. juni.

Brannen startet i en turbin på Equinors produksjonsanlegg på øya om ettermiddagen og ble slukket sent på kvelden.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter