Foto Øyvind Hagen, Equinor

Equinor utsetter oppstarten av produksjonen etter brannen i LNG-anlegget på Melkøya til neste vår.

I en pressemelding fra selskapet mandag morgen skriver Equinor at de i et revidert estimat etter brannen i et liftinntak 28. september i fjor tar sikte på en oppstart av anlegget 31. mars 2022.

– Selv om brannen i september 2020 var begrenset til luftinntaket på en av anleggets fem store gassturbiner, påførte brannen og brannbekjempelsen anlegget betydelige skader, skriver selskapet.
Også koronapandemien har påvirket framdriften i arbeidet med å utbedre anlegget etter brannen.

I forrige uke påpekte Petroleumstilsynet «alvorlige brudd på regelverket» og rettet skarp kritikk mot Equinor da de la fram sin rapport om brannen. Mandag skriver Equinor at deres egen gransking av brannen fortsatt pågår, og at konklusjoner vil bli lagt fram når denne er avsluttet.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter