Olje og turister løfter luftfarten

 Avinor planlegger å invistere 8-13 milliarder i nordområdene

Bodø (bildet) og Tromsø ventes å ta storparten av trafikkveksten i årene som kommer. Foto: Steinbjørn Mentzoni

 

Avinor forventer at offshoresektoren og turisme vil være drivkraften i flytrafikken fram mot år 2040.


- Veksten innenfor olje, gass og reiseliv vil gi en økning i flytrafikken. Det forventes også en befolkningsvekst på 10 prosent – der hoveddelen av veksten kommer i byer og sentrale strøk i landsdelen, sier strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander.I dag reiser det 6 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner i Nord-Norge i året. I 2040 kan dette tallet være 12 millioner, ifølge en pressemelding fra Avinor.- En slik trafikkvekst kan gi rom for ruter til flere europeiske destinasjoner fra Tromsø og Bodø. Og i Tromsø – og kanskje også i Bodø, er det også potensial for interkontinentale sommerruter til New York og Tokyo, sier Sjølander. Avinor legger opp til å investere 8-13 milliarder kroner i nordområdene fram mot 2040. 

- Alle lufthavner skal sikres god standard, men på kapasitetssiden er det først og fremst Tromsø, Bodø og Hammerfest som vil trenge investeringer.

I tillegg legges det opp til en helikopterbase i Øst-Finnmark som vil ha store ringvirkninger, sier Sjølander. 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter