Foto: Nordlaks

Korona-året gav utslag i lavere laksepriser og høyere finanskostnader for oppdretskonsernet med hovedkontor på Stokmarknes.

Konsernets driftsinntekter ble redusert med 327 millioner kroner, til 2,7 milliarder kroner. Driftskostnadene var 2,06 milliarder kroner; 110 millioner kroner lavere enn i 2019. Etter finanskostnader og en skattekostnad på 100 millioner kroner endte årsresultatet på 400 millioner kroner, skriver selskapet.

Driftsresultatet i Nordlaks Oppdrett ble som følger av lavere laksepriser redusert fra 800 til nærmere 560 millioner kroner. Samtidig bidro økt smoltproduksjon og en sterkere etterspørsel etter foredlede produkter til at driftsresultatene i Nordlaks Smolt AS og Nordlaks Produkter AS økte med henholdsvis 140 % (til 97 mill. kr) og 68 % (til 28 mill. kr).

Investert for 3,2 milliarder

Nordlaks vokser. Milepælene har kommet tett de siste årene og særlig i 2020. Selskapet tok imot og startet opp drift i havfarmen "Jostein Albert", ferdigstilte settefiskanlegget på Innhavet og fullførte flere byggeprosjekter ved fabrikken på Børøya. Nordlaks har investert 3,2 milliarder kroner og ansatt mer enn 100 nye faste ansatte siden 2017. Det var året da selskapet fikk tilsagn om utviklingstillatelser fra staten.

– Tempoet er høyt. En viktig brikke i dette utviklingsarbeidet er å få konvertert utviklingstillatelsene slik at vi kan sette tillatelsene i arbeid. Vi trenger økonomiske muskler til å gjennomføre store kommende prosjekter og for å skape enda større aktivitet både i Nordlaks og blant leverandørene våre, sier konsernsjef Eirik Welde i en melding.

Frem i tid står Nordlaks foran levering av Harald Martin, selskapets andre brønnbåt, og de jobber for å få fremdrift i store byggeprosjekter både på Børøya, i smoltproduksjonen og ikke minst utviklingsprosjektene havfarm 2 og produksjonstanken.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter