Ressursrapporten lagt frem

Oljedirektoratet øker målet for nye reserver til 1200 millioner kubikkmeter.

 


Oljedirektoratet (OD), ved direktør Bente Nyland og direktør for prognoser, analyser og data, Jan Bygdevoll, presenterte torsdag 3. april ODs nye ressursrapport for felt og funn på norsk sokkel.

Her ble også et oppjustert mål for tilveksten av oljereserver de neste ti årene presentert. Med reserver menes petroleumsmengder som det er besluttet å utvinne.

Når trolig ikke nåværende mål

Det nåværende målet for reservetilveksten, satt i 2005 for den neste tiårsperioden, var på 800 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje. Dette målet blir trolig ikke nådd ifølge OD, og Bygdevoll peker på at kostnadsutviklingen har bidratt til lavere tilvekst av oljereserver. Den nåværende målperioden går ut ved årsskiftet, og OD valgte dermed å lansere nye mål for den kommende tiårsperioden torsdag.

Til tross for at forrige mål sannsynligvis ikke blir nådd, går OD ambisiøst ut, og mener det er mulig å oppnå en vekst i oljereservene på 1200 millioner Sm3 innen utgangen av 2023.

I sine prognoser har direktoratet anslått en vekst i oljereservene på 950 millioner Sm3 for den kommende tiårsperioden. For at målet skal nås må reservene dermed øke mer enn prognosene tilsier.

– Oljeprisen blir viktig

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, tror muligheten for å oppnå målet om vekst i oljereservene er sterkt knyttet sammen med økonomien på norsk sokkel. – Men det er uansett sikkert at oljeprisen vil ha en betydning her, den vil være viktig. En høy oljepris vil helt klart gjøre det lettere å nå mål om vekst i reservene. Men om den synker, til for eksempel rundt 80 dollar fatet, så vil det bli langt vanskeligere, forklarer han.

Les hele saken på tu.no

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter