SAMLET FLÅTE: På det meste var 82 båter fra den norske ringnotflåten i arbeid langt vest i Norskehavet, på jakt etter makrellen. Foto: KV Bergen

 Av NTB

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffekter, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Den sterke oppgangen skyldes hovedsakelig uvanlig godt makrellfiske, skriver SSB.

Holder man dette utenfor, var oppgangen mer moderate 0,4 prosent.

August var den femte måneden på rad med oppgang i BNP Fastlands-Norge, ifølge seksjonssjef ved nasjonalregnskap i SSB, Pål Sletten.

Han sier også at sommermånedene er preget av sterk sesongvariasjon, og at tallene derfor bær tolkes med varsomhet.

Etter at Storbritannia forlot EU og ble ny selvstendig kyststat, klarte ikke norske og britiske myndigheter å komme til enighet om en avtale med hverandre om fiskekvoter. Det ble heller ikke enighet om en kyststatsavtale for makrellfisket.

Norge fastsatte derfor egen makrellkvote, og myndighetene oppfordret fiskeflåten til å fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann. Det førte til at makrellfisket kom tidligere enn normalt.

Annen vareproduksjon vokste 1,7 prosent fra juli til august. Produksjon av elektrisitet trakk ned veksten i august, sammen med bygge- og anleggsvirksomheten.

¤ Utvinning av olje og gass vokste 6,3 prosent. Samlet BNP for Norge, inkludert olje og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, økte dermed 2,0 prosent, målt i faste priser.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter