Foto: Marit Hommeldal, Equinor

Av NTB

54 prosent av de spurte oppgir at det er enig i regjeringens politikk om å fortsette å lese etter olje og gass i nye områder.

I meningsmålingen, som Respons Analyse har gjort for VG, sier samtidig 36 prosent at de er uenige i at Norge bør lete etter olje og gass i nye området. 

10 prosent oppgir «ikke sikker» som svar. 

- Petroleumsindustrien er en veldig stor og viktig næring for Norge, hvor omtrent 210.00 mennesker er direkte eller indirekte sysselsatt, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Målingen er gjennomført mellom 13. og 18. oktober, og 1.001 personer er spurt. Feilmarginen er mellom 2 og 3 prosentpoeng.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter