Illustrasjonsbilde.

Redaksjonen

NTS har mistanke om at det er brutt ut infeksiøs lakseanemi (ILA) ved anlegget på Kråkholmen, opplyser selskapet i en børsmelding. 

Infeksiøs lakseanemi forårsakes av et virus, ifølge Mattilsynet og er sannsynligvis av samme familie som influensavirus. 

Bjørøya AS drifter anlegget på vegne av «samdriften», ifølge meldingen. 

Det er 1.180.000 fisk på stedet med en snittvekt på 4,2 kilo, ifølge meldingen. 

Selskapet venter å endelig bekreftelse på at det er sykdommen. 

– Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå, skriver selskapet i meldingen.

De jobber nå med å kartlegge mulig smitteomfang, opplyser NTS.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter