Foto Einar Aslaksen/Equinor

Av NTB

Siden 2008 har Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest årlig sendt ut 800.000 tonn CO2, samlet over 10 millioner tonn. Innen 2027 skal anlegget elektrifiseres.

– For å sette dette i et annet perspektiv – utslippsreduksjonen representerer 400.000 fossilbiler, sier prosjektdirektør Kjetil Myklebust i Equinor til NRK.

Melkøya-anlegget er en del av Hammerfest LNG, et anlegg for mottak og prosessering av naturgass og et av Norges største punktutslipp av CO2.

Planen er at anlegget er elektrifisert innen midten av 2027. Prislappen er 4 milliarder kroner. 

I tillegg til å erstatte gassturbinene med elektrisk kraftforsyning fra land, skal anlegget utvides til å kunne levere gass fram mot 2050. 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter