Riggen Transocean Norge kom ny fra verft i 2015 og ble oppgradert i 2018. Riggen skal bore utenfor Helgeland til våren, men uten basestøtte fra Helgeland. Foto: Transocean

Morten Hofstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

USA-giganten har bestemt seg for å kjøpe basetjenester fra Kristiansund i forbindelse med boreoperasjoner vest av Vega til våren.

– ConocoPhillips har gjennomført en grundig prosess vedrørende valg av basefasiliteter i Midt-Norge og Nordland. Vi har gjort en helhetlig vurdering og vår beslutning har falt på NorSea Vestbase i Kristiansund, da dette gir oss den mest effektive løsningen for å gjennomføre lete- og avgrensingsprogrammet i 2022.

Det skriver informasjonssjef i ConocoPhillips Norge, Elisabeth Fiveland, i en epost til Helgelands Blad.

Uhyre lovende funn

Oljeselskapet har planlagt minst to letebrønner til våren, på det lovende oljefunnet Slagugle, og et nytt prospekt døpt «Peder», like i nærheten – vest av Vega, like sør for Skarv. Gassfunnet Warka vil trolig ikke få boring før 2023.

Representanter for selskapet har besøkt Sandnessjøen i to omganger tidligere i høst.

Viktigste faktor for valget av base, skal være knyttet til helikopter- og hotell-tjenester i Brønnøysund.

– Vi kommenterer ikke spesifikke krav eller detaljer i beslutningen, sier Fiveland på spørsmål om hva som avgjorde valget.

Helikopter og hotell

ConocoPhillips skal ha vurdert at hvis de skulle fly helikopter fra Brønnøysund, ville det bli en dyrere løsning enn fra Kristiansund. Oljeselskapet mener også det er begrenset hotellkapasitet i Brønnøysund, får vi opplyst fra bransjekilder.

Hvilke vurderinger som er gjort i forhold til basen på Horvnes er ikke kjent. Men det er på det rene at riggselskapet Transocean har rammeavtale med baseleverandøren Asco, og denne har kommet til anvendelse ved tidligere boringer i regi av Equinor og Aker BP utenfor Helgeland – med samme riggselskap.

¤ Fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland (KrF), hadde planlagt et møte med ConocoPhillips tidligere i dag, mandag, foreløpig uten at detaljer fra møtet er kjent.

Ingen krav fra departementet

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver følgende i Hurdalsplattformen om sine krav til offshore-aktørene:

«Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt, og arbeide for ringvirkninger på land. Dette er særlig viktig i nord».

Men da vi for noen dager siden ba politisk ledelse i departementet om en redegjørelse for hvordan de ville forholde seg til basevalg for ConocoPhillips, fikk vi følgende svar fra politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Arild Theimann (Ap):

Regjeringen vil videreutvikle olje- og gassnæringen slik at det også skapes ringvirkninger på land som kommer hele landet til gode. Aktiviteten på sokkelen skaper samlet store og langvarige ringvirkninger, om lag 200 000 er i dag sysselsatt knyttet til næringen.

Det er oljeselskapene som, innenfor de rammene myndighetene har satt for petroleumsvirksomheten, planlegger, beslutter og gjennomfører virksomheten på norsk sokkel. Dette er klokt og viktig da det er selskapene som har mest kunnskap, kompetanse og informasjon om den konkrete operasjonelle aktiviteten som skal gjennomføres. Ved nye utbygginger skal selskapene utrede ringvirkninger som del av arbeidet med utbyggingsplanene.

Det er ikke de samme krav om utredninger knyttet til enkelte leteboringer eller letekampanjer som gjennomføres. Ender slik boringer opp i funn som bygges ut, for eksempel i Norskehavet, vil de nevnte kravene om utredninger av ringvirkninger gjelde på vanlig måte.

¤ Oljeselskapet WinterShall har gjorde i vår et omfattende full av olje og gass på Dvalin Nord, 71-157 millioner fat olje og gass – og er dermed årets største funn på norsk sokkel – også dette vest av Vega. Men heller ikke dette oljeselskapet benytter baser på Helgeland. Og «ingen» løfter en finger mot denne praksisen – tross ledig basekapasitet på Helgeland.

  

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter