Nyutdannet sveiser hos Aker Solutions, Marlene Jacobsen.

Kjell Gjæver

Nyutdannet sveiser Marlene Jacobsen (21) er glad for fast jobb i hjembyen.

Nå jobbes det hardt for å rekruttere lokal arbeidskraft, og en av dem som nå har fått fast jobb på hjemstedet, er Marlene Jacobsen. 21-åringen var lærling hos Aker Solutions, og etter fullført fagbrev stod jobben og ventet. Vi treffer henne i full gang med sveising.

Sveising

– Aller helst vil jeg jobbe med sveising, sier hun, og forteller innimellom at kan det være forefallende arbeid som må gjøres.

Nå er det Lavrans/Kristin Sør-prosjektet for Equinor som står på timeplanen, noe hun får jobbe med i ukevis.

– Jeg blir godt tatt vare på, Folk er hyggelige og hjelpsomme, og jeg kan spørre om hva som helst, sier Marlene.

Dette er en jobb hun tror hun kan holde i lenge, selv om det enkelte ganger er tunge tak og ugunstige arbeidsposisjoner.

Høy lærlingandel

– Vi rekrutterer aktivt på lærlingsiden, sier Geir Frode Risa. I dag er seks av bedriftens 35 ansatte lærlinger.

– Vi tar inn maks av det vi kan håndtere, sier plassjefen.

Han har tro på at videre vekst forutsetter rekruttering av lokal arbeidskraft, og stikker ikke under en stol at en del verdifull kompetanse gikk tapt da nedleggingsvedtaket kom i fjor.

– Men nå er vi omtrent der vi var før nedleggelsen, og vi har klart å rekruttere tilbake en del nøkkelposisjoner, sier Risa.

– Vi har blant annet stadig behov for industrirørleggere og sveisere som kan tig-sveising.

 
Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter