Bilde: Aquaculture Innovation

Aquaculture Innovation AS henter inn 30 millioner og etablerer seg på Vevelstad

Aquaculture Innovation AS har foretatt en kapitalutvidelse på 30 millioner kroner. I tillegg har de etablert Vevelstad Settefisk AS, med adresse på Vevelstad. På samme tid er 10 millioner kroner lagt inn som en kapitalutvidelse i Helgeland Miljøfisk, for å sikre en god framdrift i planleggingsfasen for det landbaserte oppdrettsanlegget på Toft.

- Gjennom å styrke selskapene bidrar vi med å sikre verdiskaping og arbeidsplasser lokalt og regionalt, også i fremtiden, gjennom å satse på utviklingen av ny teknologi og finne nye måter å jobbe på, sier Sten Roald Lorentzen som er administrerende direktør i Aquaculture Innovation AS.

10 millioner smolt 

Gjennom det tette samarbeidet med Campus BLÅ og Norsk Havbrukssenter på Toft, har Aquaculture Innovation allerede etablert en sterk lokal kompetanse- og utdanningsklynge innen sjømatnæringen. Her utdannes fremtidens oppdrettere og havbrukere.

- Skal vi sikre oss at disse vil jobbe i næringen må næringen være konkurransedyktig og bærekraftig. Dagens ungdom er svært opptatt av klima, miljø og bærekraft. Derfor må havbruksnæringa være fremst i utviklingen av ny bærekraftig produksjonsteknologi, fortsetter Lorentzen.

Når selskapet Vevelstad Settefisk AS nå er etablert, er tanken å bygge ut et anlegg som dimensjoneres for en årlig produksjon av ca. 10 millioner smolt og storsmolt.

- Markedet for smolt og storsmolt er stort og økende både på Helgeland og nasjonalt, sier Lorentzen.

 Landbasert på Toft

Aquaculture Innovation ønsker å etablere et landbasert oppdrettsanlegg for matfiskproduksjon på Toft på Helgelandskysten - Helgeland Miljøfisk AS. Dette selskapet er nå styrket gjennom en kapitalutvidelse på 10 millioner kroner.

- Anlegget på Toft vil skape store ringvirkninger for regionen, både under utbyggingsfasen og når anlegget står ferdig. Rundt 300 mennesker vil ha sin arbeidsplass her, og ved å hente ytterligere 10 millioner inn i prosjektet, sikrer vi en god fremdrift, avslutter Sten Roald Lorentzen.

 

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter