Foto: Nordkraft

Pressemelding

Linde inngår samarbeid med Shell og Nordkraft med intensjon om å levere grønn hydrogen i Nord-Norge

Selskapene annonserte i dag signeringen av intensjonsavtale om å utvikle et partnerskap for produksjon og distribusjon av grønn hydrogen i Nord-Norge. Shell og Nordkraft har tidligere annonsert et samarbeid med ambisjon om å utvikle dette grønne konseptet og inviterte Linde, som er et ledende industrigass- og ingeniørselskap, til å bli med i samarbeidet for å bidra med sin omfattende teknologi og erfaring innen produksjon, prosessering og distribusjon av hydrogen.

Selskapene vil nå slå sammen sine spesialkompetanser og erfaringer innen hydrogenproduksjon, storskala-distribusjon, lagring av flytende hydrogen og fornybar kraftproduksjon for å utforske forsyning av grønn hydrogen i Nord-Norge. 

Regjeringen har varslet ambisiøse planer for avkarbonisering og konvertering til grønn hydrogen på ruten Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Det er Norges lengste fergesamband og vil representere en betydelig milepæl i disse planene.

Produksjon på Fauske

Shell, Linde og Nordkraft ser på anbudet på Vestfjorden-sambandet som en unik mulighet til ikke bare å avkarbonisere en betydelig del av transportsektoren, men også til å skape verdens første integrerte verdikjede for karbonnøytral flytende hydrogen. 

Det foreslåtte anlegget planlegges lokalisert i Fauske kommune. Intensjonen er å utvikle nok produksjonskapasitet til å betjene lokale kunder i tillegg til Vestfjorden-ruten, gitt en investeringsbeslutning av selskapene.

Videre vil det nye anlegget bidra til økt lokal sysselsetting ved å skape arbeidsplasser samt dra nytte av nærheten til fornybar kraft fra nettet og gode forhold for transport til Bodø og omegn. I tillegg til produksjonsanlegget vil det etableres distribusjon til kai, lagring, kaianlegg og bunkringsanlegg.

Skape arbeidsplasser 

- Vi tror at hydrogen vil spille en sentral rolle i energiomstillingen og for å avkarbonisere sektorer som er vanskelig å elektrifisere. Samarbeidet med Nordkraft og Linde kombinerer det beste av lokal og global kompetanse for å utvikle en verdikjede for flytende hydrogen, sier administrerende direktør i A/S Norske Shell, Marianne Olsnes.

- Vi vil både bidra til det grønne skiftet og flere framtidsrettede arbeidsplasser i nord. Sammen med Shell og Linde kan vi skape en verdensledende industriell klynge basert på flytende hydrogen, konkluderer Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

- Linde er veldig glade for å delta sammen med Shell og Nordkraft i denne satsingen, sier Armando Botello, President Europe North i Linde.

«Vi har utviklet sterke bånd til regionen gjennom mange års vellykket forretningssamarbeid og er ivrige etter å bidra til økt fart på landets overgang til ren energi.»

 

 
Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter