Foto: Campus BLÅ

Pressemelding

Campus BLÅ ruster seg for fremtiden og henter inn 20 millioner for å styrke selskapet. 

- Vi har store planer og visjoner for Campus BLÅ, og kapitalinnhentingen vil bidra til at vi kan realisere flere prosjekter fremover og gjennomføre de ambisiøse planene

vi har for utdanning innen blå sektor, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus BLÅ.

Marint kunnskapsmiljø

Campus BLÅ, som er lokalisert på Toft utenfor Brønnøysund, er et marint kunnskapsmiljø innen havnæringene.

Selskapet har flere datterselskaper som blant annet tilbyr sertifiseringskurs og maritime kurs, videregående utdanning med linjer for akvakultur og fiske og fangst samt høyere

yrkesrettet utdanning mot blå næring. Fremover planlegger Campus BLÅ store investeringer, som blant annet inkluderer en ny folkehøgskole; «Campus BLÅ Folkehøgskole»,

med 100 elever fordelt på fem «blå» linjer.

- Vi ønsker å etablere et solid tilbud for unge fra hele landsdelen og landet som ønsker et innblikk i blå næringer. Kapitalutvidelsen styrker Campus BLÅ ytterligere og gir oss finansielle muskler til å fortsette planleggingen av folkehøgskolen mens vi venter på oppstartstilskuddet vi trenger fra staten, sier Jørgensen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter