Bilde: Gaia Salmon

Pressemelding

Styret i Gaia Salmon har utpekt Erik Hernes som ny konsernsjef. Han tiltrer stillingen 1. februar.

Nåværende konsernsjef, Bjarne Bjørkan, tiltrer stillingen som CTO (chief technological officer) 1. februar for å kunne konsentrere seg om å sikre gjennomføring av prosjektene som Gaia Salmon står foran.

– Styret i Gaia Salmon er glad for å kunne presentere Erik Hernes som ny konsernsjef. Erik har energien, lederevnene og erfaringen som skal til for at selskapet når sine ambisiøse mål, skriver styreleder Roald Dolmen i Gala Salmon i en pressemelding, gjengitt av ilaks.no. 

– Jeg ser frem til å overta ledelsen av et av de mest spennende og bærekraftige prosjektene i havbrukssektoren. Gaia Salmon sine ambisiøse vekstplaner i kombinasjon med erfarne og kompetente eiere, er en sjelden mulighet som jeg gleder meg til å være med på å utvikle videre, sier Erik Hernes.

Gaia Salmon AS skal utvikle landbasert postsmolt-produksjon og lakseoppdrett på Træna. I første trinn skal postsmoltanlegget oppføres med planlagt byggestart sommeren 2022. Deretter planlegges det med et matfiskanlegg med planlagt byggestart sommeren 2023.

Selskapet har skaffet seg konsesjon til å produsere 7.200 tonn laks, tilsvarende rundt en femdel av produksjonen til et selskap som Nova Sea. Ambisjonen er å utvikle anlegg på Træna som kan produsere 50.000 tonn i løpet av tiåret

I høst kom nyheten om at Olav Thon (98) har gått inn på eiersiden i selskapet i forbindelse med en emisjon. I tillegg kom investorene Yngve Myhre (opprinnelig fra Selvær) og Brynjar Forbergskog (tidligere konsernsjef i Torghatten) inn på eiersiden.

 
Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter