BP deler ut kontrakter

Tre selskaper har fått nye rammeavtaler.

 

Ullaplattformen - foto: BP

Det norske selskapet Competentia, med hovedkvarter i Stavanger, skal bistå BP Norge med rekruttering av prosjektledere og ingeniører til sine prosjekter. Avtalen har 5 års varighet og fokuset er hovedsakelig personell med 10 års erfaring eller mer.

 

IKM Consultants AS har vunnet en ny femårs rammekontrakt med BP Norge for levering av konsulenttjenester.

- Selskapet har hatt et langvarig avtaleforhold til BP Norge, og vi er glad for å kunne videreføre dette samarbeidet gjennom den nye kontrakten, sier daglig leder Per Oscar Knudsen.

 

Omega inngår en femårig rammeavtale med BP Norge for leveranse av konsulenttjenester.

- Vi glade for å ha vunnet frem med tilbudet vårt i et marked med stadig tøffere konkurranse og strengere krav til leverandørindustrien. Vår strategi er å operere i det øvre sjiktet av kompetanse og kvalitet på konsulenter. Omega var også leverandør til BP Norge på den forrige avtalerunden, og vi opplever derfor tildeling av denne kontrakten som en tillitserklæring, sier daglig leder i Omega, Petter Aalvik.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter