Castberg-utbyggingen er utsatt igjen

Letekampanje ga ikke resultat - Ikke lønnsomt å bygge rør til land.

 

Ilustrasjon: Statoil

Partnerskapet i Johan Castberg bestående av Statoil, Eni og Petoro har besluttet å bruke mer tid på å gjøre endelig konseptvalg for Johan Castberg-prosjektet. - Dette melder Statoil om i morgentimene i dag (30. juni).

Går i tenkeboksen

Selskapene skal jobbe fram til sommeren 2015 med å modne fram teknisk utbyggingsløsning, oppdatere ressursgrunnlaget og redusere kostnader. Partnerskapet skal også vurdere ytterligere det økonomiske fundamentet for en oljeterminal på Veidnes, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Letekampanje gav ikke ønsket resultat

– Som operatør for Johan Castberg-lisensen har vi gjennomført en omfattende letekampanje for å påvise tilleggsressurser som kan gjøre Johan Castberg robust nok til også å gi grunnlag for utvidet infrastruktur i regionen. Letekampanjen har gått over 12 måneder og har omfattet totalt fem brønner på flere reservoardyp, heter det i Statoil-meldingen.

– Letekampanjen har dessverre påvist mindre nye oljeressurser i Castberg-området enn forventet. Samlet sett er det ikke påvist nok ressurser i Castberg til at feltet alene kan bære infrastruktur med rør til land og landterminal, sier Nylund. Nå skal partnerskapet bruke tiden frem til sommeren 2015 for å komme frem til et endelig konseptvalg.

Dette skal de gjøre

Ifølge Statoil skal de konsentrere seg om følgende tre områder i det videre arbeidet:

• Teknisk utbyggingsløsning

«Selskapene vil legge mer ressurser i å modne fram et flytende produksjonsskip (FPSO) og samtidig fortsette arbeidet med en produksjonsplattform (Semi) som mulig utbyggingsløsning offshore.»

• Vurdere økonomien i en oljeterminal på Veidnes

«Johan Castberg-lisensen vil videre bruke mer tid til å undersøke muligheten for å realisere en selvstendig mottaksterminal for olje på Veidnes. En landterminal kan være aktuell også i kombinasjon med oljelasting til havs. Det er imidlertid betydelige kostnadsforskjeller mellom et konsept basert på ilandføring med rør og et konsept basert på oljelasting til havs. Statoil og partnerne vil derfor jobbe videre med å optimalisere muligheter i dette området og timingen for prosjektaktiviteter.»

• Oppdatere ressursgrunnlaget og redusere kostnader

«Statoil vil på vegne av Johan Castberg-lisensen implementere flere tiltak for å redusere kostnader.  I tillegg vil Statoil og partnerskapet vurdere områdepotensialet, implementere Drivis-funnet og oppdatere ressursgrunnlaget i den videre planleggingen og utviklingen av Castberg-feltet.»

– I sum en rett løsning

Tidligere denne måneden fortalte styreleder Arvid Jensen i interesseorganisasjonen Petro Arctic at det verste som kunne skje nå, var nok en utsettelse. Han er i dag mildere stemt, og har vært orientert om utsettelsen.

– Det er klart et dilemma om man skal styre etter enkelte prosjekter eller om man skal se ting mer i sammenheng. Vi er skuffet, men vi tror på mange måter at det er riktig beslutning å se det i sammenheng med Gohta og Wisting, og til slutt også få en mer robust løsning. I sum tror vi at det er en rett løsning, sier Jensen til Teknisk Ukeblad.

Johan Castberg – som består av funnene Skrugard og Havis, har et sted mellom 400 og 600 millioner fat olje. Partnerne er Eni og Petoro.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter