Transocean Spitsbergen til Barentshavet

Skal bore «Mercury».

 


Transocean Spitsbergen på besøke utenfor Dønna Foto: Per Karlsson

 

Statoil har fått samtykke til leteboring med brønn 7324/9 Mercury i utvinningstillatelse 614 i Barentshavet med den flyttbare boreinnretningen Transocean Spitsbergen.

Riggens posisjon ved boring er: 73° 19' 29.3" N - 24° 50' 24.2" Ø

Vanndypet på stedet er cirka 413 meter og lokasjonen ligger om lag 242 kilometer fra nærmeste fastland som er Nordkapp kommune. Boringen er planlagt startet medio juli 2014 og vil ha en varighet på cirka 27 dager, avhengig av funn.

Transocean Spitsbergen er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen Aker H-6e. Den er bygget i 2009 ved Aker Stord, er registrert på Bahamas og har klasse i DnV. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i oktober 2012.
 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter