Oljefondet sprenger budsjettet med 100 milliarder

Akkurat nå har vi 5.572 milliarder..

 

Oljen pumpes opp og pengene renner inn i oljefondet, her fra Gullfaks B. Foto: Ole Jørgen Bratland


Oljefondet har allerede passert budsjettert verdi for 2014 med god margin. Det er allerede nesten 100 milliarder kroner forbi målet.

Ved utgangen av året har regjeringen budsjettert med at Oljefondet skal være på 5.476 milliarder kroner. Det er allerede passert med 96 milliarder kroner. Siden nyttår har verdien steget med 540 milliarder kroner.

Verdien på oljefondet fredag formiddag er i skrivende stund på 5.572 milliarder kroner. Det er nesten to ganger bruttonasjonalprodukt, som i år er budsjettert til 3.106,6 milliarder kroner.

Oljefondet utgjør da 1.087.220 kroner per innbygger.

Og for å sette oljefondets verdi litt i perspektiv kan vi ta med at Folketrygdens forpliktelser til alderspensjon, som ifølge revidert nasjonalbudsjett for 2014 er på 6.032 milliarder kroner, tilsvarer 1.176.976 kroner, melder hegnar.no

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter