Vil lete mer i Norskehavet

Lundin Norway AS vil bore på «Lindarormen»

 

Oljeselskapet Lundin Norway AS har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til leteboring i Norskehavet, blokk 6405/12-1 Lindarormen i PL 584. 

Brønnen skal bores med semien "Bredford Dolphin", som for øyeblikket borer Luno II North i Nordsjøen, også denne for Lundin. 

Starter i september

Formålet med brønnen er å påvise reservoarpotensiale og hydrokarboner. En brønntest vil bli vurdert avhengig av brønnresultatene, da for å teste produksjonsegenskapene i reservoaret. Oppstart av Lindarormen er foreløpig anslått til tidligst i september, og varigheten av operasjonen er estimert til 111 døgn, inkludert sidesteg, brønntesting og plugging.

Planlagt totaldybde for brønnen er 3305 meter, målt fra boredekk. Nærmeste avstand til land er 130 km, Smøla i Møre og Romsdal. Vanndypet på lokasjonen er 418 meter melder oljenettstedet petro.no

Lisensensrettighetshavere i PL 584 består av Lundin Norway AS (Operatør med 60 prosent) og BayerngasNorge AS med 40 prosent andel. Lisensen ble tildelt ved TFO-runden i 2011.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter